Zmysłownia Centrum Terapii w Warszawie

Nasze usługi

Terapia Integracji Sensorycznej (SI)

 

Czym jest Integracja Sensoryczna?

 

Integracja Sensoryczna określa prawidłową organizację wrażeń (bodźców) sensorycznych napływających przez receptory. Mózg, ma dostarczane informacje ze wszystkich zmysłów (wzrok, słuch, równowaga, dotyk, czucie ruchu-kinestezja) rozpoznaje je, interpretuje, a następnie integruje z wcześniejszymi doświadczeniami. Na tej podstawie mózg tworzy reakcję adaptacyjną. Czyli adekwatne reagowanie na wymogi otoczenia. 

W ramach diagnozy przeprowadzany jest szczegółowy wywiad z rodzicami/opiekunami dziecka, obserwacja swobodnej zabawy oraz badanie dziecka wystandaryzowanymi testami. Po diagnozie rodzice/opiekunowie dostają obszerny opis oraz przeprowadzana jest rozmowa mająca na celu omówienie badania.

 

Warto rozważyć Terapię SI dziecka kiedy:

Na czym polega Terapia SI?

 

Terapia SI prowadzona jest przez wykwalifikowanych terapeutów w specjalnie przygotowanych salach. Podczas zajęć dziecko bawi się i wykonuje różnorodne ćwiczenia, które stymulują jego układ nerwowy i pomagają mu w prawidłowej integracji bodźców sensorycznych.

 

Jakie są korzyści z Terapii SI?

 

Terapia SI może przynieść wiele korzyści dla dziecka, m.in.:

  • Poprawa koncentracji i pamięci
  • Rozwój umiejętności motorycznych
  • Zmniejszenie nadwrażliwości lub nadpobudliwości sensorycznej
  • Poprawa regulacji emocji
  • Wzrost poczucia własnej wartości
  • Lepsze funkcjonowanie w życiu codziennym

 

 

* Pamiętaj, że jeden osobno występujący objaw nie musi oznaczać trudności z zakresu integracji sensorycznej. Swoje obawy warto skonsultować ze specjalistą.

Kto może Ci pomóc?

Umów się do Agaty:

Umówienie wizyt: Fizjoterapia / Logopedia / Masaż

Umówienie wizyt: Integracja Sensoryczna

Godziny pracy recepcji: poniedziałek – piątek 9:00 – 17:00
Więcej informacji w zakładkach Kontakt i Pierwsza wizyta.